Kulturminnedagen 2011

”FLATFISK I FOKUS”

 

Den Europeiske kulturminnedagen, 11. 09, var det fjerde treffet i serien ”SAMKVEM OVER SKARNSUNDET”, med Mosvik Historielag og Inderøy Museums og Historielag som arrangører.

Tema for årets Kulturminnedag var ”Skjulte skatter – spor i landskap”.

Arrangørene valgte å vinkle temaet mot flatfiskens betydning for vårt distrikt. Det eldste tegnet i den sammenheng er helleristningene i Kvennavika.

Arrangementet startet med en vandring dit. Per Vennes var guide, og geolog Geir  Grønnesby bidro med faglig kompetanse.

Etterpå samlet vel 30 personer seg på Haugtun grendehus, hvor Geir Grønnesby holdt et foredrag om helleristninger generelt og de i Kvennavika spesielt. Hellerisningene i Kvennavika er sannsynligvis ca 5 500 år gamle og viser flere flate fisk, alle disse unntatt to, er nesten like og ser ut til å være på vei mot samme mål. Den ene av de to flatfiskene som er annerledes, har rutemønster, mens den andre holder helt motsatt retning i forhold til ”den store flokken”.

Videre fortalte Willy Sundfær om flyndrefisket i Borgenfjorden. Et fiske som var en viktig tilleggsnæring for beboerne på Straumen.

Til slutt fortalte Einar Jacobsen Inderøys kommunevåpen, som består av fire gule flyndre på rød bunn, og litt om kunstneren, Nils Aas.

Helleristningene i Kvennavika er Mosviks 1000-årssted, mens Inderøys 1000-årssted er Muustrøparken, hvor en flyndreskulptur er sentral.

Konklusjonen ble at ”flatfisken” har hatt stor betydning for begge nåværende kommuner, og at det derfor er helt riktig og naturlig at de fire gule flyndrene på rød bunn, blir kommunevåpenet også i den nye Inderøy Kommune.

Per Vennes forteller om helleristningene i Kvennavika.

Per Vennes med ryggen til og Geir Grønnesby i midten orienterer i Kvennavika

 

Willy Sundfær forteller om flyndrefisket i Børgin på Haugtun.

Geir Grønnesby viser opptegning av flyndrene i Kvennavika.

Einar Jacobsen forteller om hvordan flyndrene ble Inderøyas kommunevåpen.

De innvolverte samla på Haugtun fra venstre Geir Grønnesby, Willy Sundfær, Åshild Vang (leder i Inderøy Museums- og Historielag), Per Vennes og Einar Jacobsen.

 

Kjetil Klepp har tatt bildene og Åshild Vang har skrevet teksten.

Sist oppdatert (mandag 03. oktober 2011 21:25)