Hustad Meieri

Hustad Meieri.

Tirsdag 12. juli var Inderøy museums- og historielags sommermøte lagt til Heggstad kyrkje.

Tema for kvelden var Hustad meieri og foredraget vart holdt av Svein Westrum (bildet). Hans far var den siste meieribestyreren og Svein Westrum vaks opp på meieriet. Han tok for seg historia fra meieriet vart stifta i 1880 åra og fram til nedlegginga i 1962. Det vart vist forskjellige maleri og bilder av meieriet.

Omlag 30 personer var møtt fram for høre på et svært interessant foredrag og mange fortalte også sine egne historier om meieiet.

Sist oppdatert (torsdag 22. september 2011 19:48)